"hello-world" $nice=eregi_replace("[^0-9a-z\-]","",$nice); // Trim special chars, for example "%test%-^test^"->"test-test" $nice=strtolower($nice); // Convert to lower, for example "ZaZaZa"->"zazaza" $nice=urlencode($nice); // This is only for prevention purpose return $nice; } function AutoCzech($str, $code) { // Ceske znaky v ruznych kodovanich (ASCII, Win-1250, ISO 8859-2, UTF-8) $autocp['asc'] = array ('A','C','D','E','E','I','N','O','R','S','T','U','U','Y','Z', 'a','c','d','e','e','i','n','o','r','s','t','u','u','y','z'); $autocp['win'] = array ('Á','Č','Ď','É','Ě','Í','Ň','Ó','Ř','Š','Ť','Ú','Ů','Ý','Ž', 'á','č','ď','é','ě','í','ň','ó','ř','š','ť','ú','ů','ý','ž'); $autocp['iso'] = array ('Á','Č','Ď','É','Ě','Í','Ň','Ó','Ř','©','«','Ú','Ů','Ý','®', 'á','č','ď','é','ě','í','ň','ó','ř','ą','»','ú','ů','ý','ľ'); $autocp['utf'] = array("\xc3\x81", "\xc3\x88", "\xc3\x8f", "\xc3\x89", "\xc3\x83", "\xc3\x8d", "\xc3\x92", "\xc3\x93", "\xc3\x98", "\xc5\xa0", "\xc2\x8d", "\xc3\x9a", "\xc3\x99", "\xc3\x9d", "\xc5\xbd", "\xc3\xa1", "\xc3\xa8", "\xc3\xaf", "\xc3\xa9", "\xc3\xac", "\xc3\xad", "\xc3\xb2", "\xc3\xb3", "\xc3\xb8", "\xc5\xa1", "\xc2\x9d", "\xc3\xba", "\xc3\xb9", "\xc3\xbd", "\xc5\xbe"); // Vsechny ceske znaky ktere je mozne prevadet $autocp['merge'] = array_merge ($autocp['utf'], $autocp['win'], $autocp['iso']); // Prevod do UTF nelze primo, takze AutoCzech na ISO a pak FromToCzech ISO->UTF. if ($code=='utf') { $str = AutoCzech($str, 'iso'); return str_replace($autocp['iso'], $autocp['utf'], $str); } // ... do vseho osttaniho (ISO, WIN, ASC) muzeme prevezt primo else { $to = array_merge ($autocp[$code], $autocp[$code], $autocp[$code]); return str_replace($autocp['merge'], $to, $str); } } // Kalendar function JePrechodnyRok ($rok) { return (boolean) date("L", mktime(0,0,0,1,1,$rok)); } function PocetDnu ($mesic, $rok) { return cal_days_in_month(CAL_GREGORIAN, $mesic, $rok); } function PrvniDen ($mesic, $rok) { $anglickeporadi = date("w", mktime(0, 0, 0, $mesic, 1, $rok)); return ($anglickeporadi==0) ? 7 : $anglickeporadi; } function Bunka ($radek, $sloupec, $PrvniDen, $PocetDnu, $mesic, $rok) { $dny=Array(1=>"Po", "Út", "St", "Čt", "Pá", "So", "Ne"); if ($sloupec==1) return $dny[$radek]; $vratit = "".(($sloupec-2)*7 + $radek - $PrvniDen+1).""; $chcivratit = "".(($sloupec-2)*7 + $radek - $PrvniDen+1).""; if ($vratit<1 || $vratit>$PocetDnu) return " "; else return $chcivratit; } function Kalendar ($mesic, $rok) { $mesice=Array(1=>"leden", "únor", "březen", "duben", "květen", "červen", "červenec", "srpen", "září", "říjen", "listopad", "prosinec"); //kontroly if (!is_numeric($mesic)) return "Měsíc musí být číslo!"; if (!is_numeric($rok)) return "Rok musí být číslo!"; if ($mesic<1 || $mesic>12) return "Měsíc musí být číslo od 1 do 12"; if ($rok<1980 || $rok>2050) return "Rok musí být číslo od 1980 do 2050"; // zjištění počtu sloupců $PocetDnu = PocetDnu ($mesic, $rok); $PrvniDen = PrvniDen($mesic,$rok); $sloupcu = date("W", mktime(0, 0, 0, $mesic, $PocetDnu-7, $rok)) - date("W", mktime(0, 0, 0, $mesic, 1+7, $rok))+4; // a tabulka echo ""; echo "\n"; for ($radek=1;$radek<=7;$radek++) { if($radek>5){$vykend_zvyraznit="class=\"vykend_zvyraznit\"";}else{$vykend_zvyraznit="";} echo ""; for ($sloupec=1; $sloupec<=$sloupcu; $sloupec++){ if($sloupec==1){$den_zvyraznit="class=\"den_zvyraznit\"";}else{$den_zvyraznit="";} echo ""; } echo "\n"; } echo "
<   ".$mesice[$mesic]." ".$rok."   >
".Bunka($radek, $sloupec, $PrvniDen, $PocetDnu, $mesic, $rok)."
"; } ?> <? include "moduly/title.php"; ?> " /> " />
 
*/ ?>